(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Berlijn, 14 april 2004

BLN-PA-2004-040

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland het volgende mede te delen.
Teneinde voor de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde Nederlandse strijdkrachten de welzijnszorg en daarmee de handhaving van het moreel van de krijgsmacht te bevorderen, geeft de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland in overweging om een administratieve overeenkomst, als bedoeld in het vierde lid van artikel 71 van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag te sluiten, welke als volgt zal luiden:
7
De administratieve overeenkomst van 14 september 1965 met betrekking tot de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen en de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege” en de administratieve overeenkomst van 14 maart 1968 met betrekking tot de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront treden op de dag van inwerkingtreding van deze administratieve overeenkomst buiten werking.
Indien de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland zich met het in nummer 1–7 vervatte voorstel van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan verenigen, zullen deze nota en het bevestigende antwoord daarop van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een administratieve overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland vormen, als bedoeld in het vierde lid van artikel 71 van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag , die op de dag na ontvangst door deze Ambassade van de antwoordnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in werking treedt en waarvan de Nederlandse en Duitse tekst gelijkelijk authentiek zijn.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland opnieuw haar bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Bondsrepubliek Duitsland
te Berlijn
Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht