Notawisseling tussen de Nederlandse en de Britse Regering houdende een overeenkomst betreffende registratie- en zegelrechten
(authentiek: en)
London, 30th April, 1951.
Your Excellency,
I have the honour to inform Your Excellency that Her Netherlands Majesty's Government are prepared to enter into an arrangement for the reciprocal waiver of United Kingdom stamp-duty in cases where property in the United Kingdom is acquired or leased by the Netherlands Government for diplomatic and consular purposes, including property to be used as Embassy or consular premises, or as London residence of a Head of Mission or other diplomatic personnel or as a consular residence, and of Netherlands registration dues or stamp-duty, in cases where His Majesty's Government in the United Kingdom acquire or lease corresponding property in the Netherlands.
I have the honour to propose that if the suggestion for such an arrangement is acceptable to His Majesty's Government in the United Kingdom this letter and Your Excellency's reply thereto shall constitute the relative agreement between our two Governments.
I have the honour to remain, with the highest consideration,
Your Excellency's obedient Servant,
(s.) E. F. M. J. MICHIELS VAN VERDUYNEN.
The Right Honourable
Herbert Morrison, M. P.
etc., etc., etc.
Foreign Office, S.W. 1.
30th. April, 1951.
Your Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, and to inform you that in consideration of the willingness of the Netherlands Government to waive payment of registration dues or stamp duties in cases where property is acquired or leased in the Netherlands by His Majesty's Government in the United Kingdom for diplomatic or consular purposes (that is to say, property to be used as Embassy premises or as a Consulate, or as the residence at The Hague of a Head of Mission or other diplomatic personnel, or as a consular residence) His Majesty's Government agree to waive payment of the Stamp Duty chargeable in cases where property is acquired or leased for like purposes in the United Kingdom by the Netherlands Government.
The present Note and Your Excellency's Note under reply are regarded as placing on record the agreement reached between our two Governments in this matter.
I have the honour to be, with the highest consideration,
Your Excellency's obedient Servant,
(for the Secretary of State)
(s.) MARCUS CHEKE.
His Excellency Jonkheer E. Michiels
van Verduynen, G.C.V.O. etc. etc.,
Flat 14, Hereford House,
Park Street, W. I.
(vertaling: nl)
Londen, 30 April 1951.
Excellentie,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat Harer Majesteits Regering bereid is een accoord aan te gaan inzake het afstand doen van zegelrechten:
in gevallen waarin in het Verenigd Koninkrijk door de Nederlandse Regering eigendommen worden verworven of gehuurd voor diplomatieke of consulaire doeleinden, waaronder tevens begrepen eigendommen te gebruiken als Ambassade- of Consulaatsgebouwen of als de woning te Londen van het Hoofd ener Missie of van ander diplomatiek personeel of van een consul, voor zover het de zegelrechten betreft in het Verenigd Koninkrijk, en
in gevallen waarin in Nederland door Zijner Majesteits Regering in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstige eigendommen worden verworven of gehuurd, voor zover het de Nederlandse registratie- of zegelrechten betreft.
Ik heb de eer voor te stellen dat, indien de suggestie voor een dergelijk accoord aanvaardbaar is voor Zijner Majesteits Regering in het Verenigd Koninkrijk, deze nota en Uwer Excellentie's antwoord daarop de ter zake dienende overeenkomst zal vormen tussen onze beide Regeringen.
Ik heb de eer te verblijven, met zeer bijzondere hoogachting,
Uwer Excellentie's dienstwillige dienaar,
(w.g.) E. F. M. J. MICHIELS VAN VERDUYNEN.
The Right Honourable
Herbert Morrison, M. P.
enz., enz., enz.
Foreign Office, S.W. 1.
30 April 1951.
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's nota dd. heden en U mede te delen dat met het oog op de bereidheid van de Nederlandse Regering, afstand te doen van het recht op registratie- of zegelrechten in gevallen waarin eigendommen worden verworven of gehuurd in Nederland door Zijner Majesteits Regering in het Verenigd Koninkrijk voor diplomatieke of consulaire doeleinden (dat wil zeggen, eigendommen te gebruiken als Ambassadegebouwen of als Consulaat, of als de woning te 's-Gravenhage van het Hoofd ener Missie of van ander diplomatiek personeel, of van een consul) Zijner Majesteits Regering erin toestemt, afstand te doen van het recht op de zegelrechten welke verschuldigd zijn in gevallen waarin door de Nederlandse Regering eigendommen worden verworven of gehuurd voor overeenkomstige doeleinden in het Verenigd Koninkrijk.
Deze nota en de hiermede beantwoorde nota van Uwe Excellentie worden beschouwd als de vastlegging van de overeenstemming welke tussen onze beide Regeringen inzake deze kwestie is bereikt.
Ik heb de eer te zijn, met zeer bijzondere hoogachting,
Uwer Excellentie's dienstwillige dienaar,
(voor de Minister van Buitenlandse Zaken)
(w.g.) MARCUS CHEKE.
Zijner Excellentie Jonkheer E. Michiels
van Verduynen, G.C.V.O. etc., etc.
Flat 14, Hereford House,
Park Street, W. I.
Inhoudsopgave
No. 1
No. 2
No. 1
No. 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht