Notawisseling tussen de Nederlandse en de Duitse Regering inzake samenvoeging van de douanebehandeling (Station Emmerik)
(authentiek: nl)
Bonn, 30 september/1 oktober 1960.
Nr. I
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN
No. 13407
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland haar complimenten aan en heeft de eer onder verwijzing naar artikel 1, lid 5 van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland van 30 Mei 1958 nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands-Duitse grens mede te delen, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden heeft kennis genomen van de brief van de Bondsminister voor Verkeer van 19 september 1960, kenmerk E 1—AIH—30 F 60 VI, en van de brief van de Nederlandse Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 22 September 1960, no. i-1/004674, waarbij in onderling overleg conform artikel 1 lid 4, letter c van de overeenkomst met betrekking tot het baanvak Arnhem—Zevenaar—Emmerik—Oberhausen het station Emmerik te rekenen van 2 October 1960 is aangewezen als gemeenschappelijk spoorwegstation.
De Nederlandse Regering beschouwt door de uitwisseling van deze nota met de antwoordnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland deze regeling als bevestigd; de regeling treedt op 2 October 1960 in werking.
De regeling kan te allen tijde langs diplomatieke weg worden opgezegd. Zij treedt zes maanden na opzegging buiten werking.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland de hernieuwde verzekering van haar bijzondere hoogachting te geven.
Bonn, 30 September 1960.
Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Bondsrepubliek Duitsland
te Bonn.
AUSWÄRTIGES AMT
502-81.SA 47
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs der Niederlande den Empfang ihrer Verbalnote vom 30. September 1960 - No. 13407-, betreffend den Gemeinschaftsbahnhof Emmerich, zu bestätigen, deren vereinbarte deutsche Übersetzung wie folgt lautet:
[Red: (Duitse tekst van Nr. I)]
Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs der Niederlande mitzuteilen, dass auch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der vorstehenden Regelung einverstanden ist und mit Übersendung dieser Antwortnote die Vereinbarung bestätigt, die am 2. Oktober 1960 in Kraft tritt.
Die Vereinbarung kann jederzeit auf diplomatischem Wege gekündigt werden. Sie tritt sechs Monate nach Kündigung ausser Kraft.
Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlass, die Botschaft des Königreichs der Niederlande erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
Bonn, den 1. Oktober 1960.
An die Botschaft des
Königreichs der Niederlande
Inhoudsopgave
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht