Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Artikel 1.1 Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Uitgebreide informatie
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begrippen en afkortingen:
wet: Wet op de omzetbelasting 1968
besluit: Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
beschikking: Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
btw: omzetbelasting
bpm: Belastingen op personenauto's en motorrijwielen
AWR: Algemene wet inzake rijksbelastingen
HvJ: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Europese Unie)
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing in verband met privégebruik auto
2.1. Definitie woon-werkverkeer
2.2.1.1. Toepassing forfait
2.2.1.2. Kilometeradministratie en woon-werkverkeer
2.2.2. Forfait en normale waarde
2.2.3. Aftrekbeperking naar rato van gebruik.
2.3. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
3. Correcties op het recht op aftrek van btw
3.1. Algemeen
3.2. Verbindendheid BUA
3.3. Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011)
3.4. Parkeergelegenheid
3.5. Bua en de verstrekking van fietsen
3.6. Loon in natura; gratis kerstpakketten
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht