Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Artikel 2.2.2 Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Uitgebreide informatie
2.2.2. Forfait en normale waarde
De in § 2.2.1. bedoelde forfaitaire berekening mag ook worden toegepast als de btw berekend dient te worden over de normale waarde omdat de in rekening gebrachte vergoeding minder bedraagt dan deze waarde. Als méér in rekening wordt gebracht dan de normale waarde kan het forfait niet worden toegepast. In dat geval is telkens btw verschuldigd over de in rekening gebrachte vergoeding. In verband met een redelijke wetstoepassing keur ik, voor zover nodig op grond van artikel 63 van de AWR, het volgende goed.Goedkeuring
Ik keur goed dat de ingevolge het in § 2.2.1. bedoelde forfait verschuldigde btw éénmaal per jaar, in het laatste aangiftetijdvak, op aangifte wordt voldaan. In dat geval kan btw-voldoening over de in rekening gebrachte vergoeding achterwege blijven over de tijdvakken die liggen vóór het laatste aangiftetijdvak.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing in verband met privégebruik auto
2.1. Definitie woon-werkverkeer
2.2.1.1. Toepassing forfait
2.2.1.2. Kilometeradministratie en woon-werkverkeer
2.2.2. Forfait en normale waarde
2.2.3. Aftrekbeperking naar rato van gebruik.
2.3. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
3. Correcties op het recht op aftrek van btw
3.1. Algemeen
3.2. Verbindendheid BUA
3.3. Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011)
3.4. Parkeergelegenheid
3.5. Bua en de verstrekking van fietsen
3.6. Loon in natura; gratis kerstpakketten
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht