Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Artikel 3.2 Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Uitgebreide informatie
BUA van Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA">
3.2. Verbindendheid BUA
Het BUA is in zijn geheel verbindend (HvJ 15 april 2010, zaken C-538/08 en C-33/09 [X-Holding en Oracle] en Hoge Raad 24 september 2010, nr. 43.185bis, LJN BN8055) 4 . Dit geldt ook voor het uitkeren van loon in natura door de ondernemer aan zijn personeel en de verstrekkingen door de ondernemer aan zijn personeel voor andere persoonlijke doeleinden 5 . Uit laatstgenoemd arrest van het HvJ valt af te leiden, dat deze verstrekkingen voldoende zijn bepaald.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing in verband met privégebruik auto
2.1. Definitie woon-werkverkeer
2.2.1.1. Toepassing forfait
2.2.1.2. Kilometeradministratie en woon-werkverkeer
2.2.2. Forfait en normale waarde
2.2.3. Aftrekbeperking naar rato van gebruik.
2.3. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
3. Correcties op het recht op aftrek van btw
3.1. Algemeen
3.2. Verbindendheid BUA
3.3. Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011)
3.4. Parkeergelegenheid
3.5. Bua en de verstrekking van fietsen
3.6. Loon in natura; gratis kerstpakketten
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht