Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.

Omzetbelasting; reikwijdte vrijstelling voor beroepsopleidingen; lessen in Chinese bewegingsleer

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting; reikwijdte vrijstelling voor beroepsopleidingen; lessen in Chinese bewegingsleer
Aan mij is de vraag voorgelegd of de BTW-vrijstelling voor beroepsopleidingen van toepassing is op lessen in Chinese bewegingsleer. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.
Vraag
Een ondernemer verzorgt een training voor de personeelsleden van een non-profit-instelling, die voornamelijk bestaat uit het aanleren en uitvoeren van diverse bewegingen die zijn geënt op de Zen-filosofie en de Chinese bewegingsleer T’ai Chi Chi’uan. Aan het uitvoeren van de desbetreffende bewegingen wordt een heilzame werking op lichaam en geest toegeschreven.
De training wordt mondeling gegeven; schriftelijk lesmateriaal is niet aanwezig. De personeelsleden worden op individuele basis dan wel in groepsverband getraind. Het gehele personeelsbestand van circa 100 personen wordt in een tijdsbestek van 160 uur getraind.
Kan de onderhavige training worden aangemerkt als een beroepsopleiding in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het Uitvoeringsbesluit) en als zodanig worden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting?
Antwoord
Nee. De ondernemer dient voor de onderhavige training in de heffing van omzetbelasting te worden betrokken.
Deze training kan niet worden aangemerkt als een beroepsopleiding in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit, omdat de training zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer. De training is vooral gericht op het leren uitvoeren van T’ai Chi Chi’?uan-bewegingen. Er is geen sprake van het leren van een bijzondere bekwaamheid, die vereist is voor de uitoefening van een vak of beroep dan wel het functioneren in een bepaalde werkkring.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht