Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.

Artikel antwoord1 Omzetbelasting; tarief kookcursus

Uitgebreide informatie
Antwoord 1
Het geven van een kookcursus en het verstrekken van (alcoholische)dranken zijn te onderscheiden prestaties die elk zelfstandig in de heffing van omzetbelasting moet worden betrokken.
Zoals onder vraag 1 is aangegeven verricht de restauranthouder onder de noemer van een kookcursus verschillende elementen en handelingen. De elementen ingrediënten, outillage en onderricht/begeleiding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en er is niet een element aanwezig dat dermate overheerst dat de andere daaraan ondergeschikt moeten worden geacht of als bijkomstig ten opzichte van die ene handeling moeten worden beschouwd. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft bepaald dat er in een dergelijk geval sprake is van één prestatie (HvJEG, 2 mei 1996, C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S, ro 12 t/m 14). Voorts is van belang dat dienstverrichting waarbij economisch gesproken een dienst wordt verleend, niet kunstmatig uit elkaar wordt gehaald teneinde de functionaliteit van het BTW-stelsel niet aan te tasten (HvJEG, 25 februari 1999, nr. C-349/96, Card Protection Plan Ltd, ro 28/29).
Anders ligt dit met de verstrekking van dranken. Dit is als een afzonderlijke handeling te beschouwen die geen onlosmakelijk onderdeel vormt van een kookcursus. In het economische verkeer wordt deze handeling door de modale consument ook als afzonderlijke prestatie beschouwd. Deze omstandigheden leiden ertoe dat deze verstrekking wordt beschouwd als afzonderlijke prestatie voor de heffing van omzetbelasting.
Inhoudsopgave
Vraag 1
Antwoord 1
Vraag 2
Antwoord 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht