Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2011.

Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; renovatie en herstel van woningen

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; renovatie en herstel van woningen
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
1. Inleiding
Voor de renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar na eerste ingebruikneming geldt tijdelijk een verlaagd btw-tarief. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent. Dit verlaagde tarief is in de Wet op de omzetbelasting 1968 opgenomen in Tabel I , onderdeel b, post 21. Met ingang van 1 juli 2011 komt deze post te vervallen. Voor werkzaamheden die ná 30 juni worden afgerond geldt daarom het algemene tarief (nu 19%). In dit verband zijn vragen gerezen over werkzaamheden die zijn gestart vóór 1 juli maar ná die datum worden afgerond. In verband met het vervallen van deze post keur ik bij wijze van overgangsregeling het volgende goed, voor zoveel nodig op grond van artikel 63 van de AWR.
2. Goedkeuring
Ik keur goed dat eerder genoemde post b 21 van toepassing blijft voor diensten die vóór 1 juli zijn aangevangen en vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond. Hierbij geldt als voorwaarde dat uit de administratie van de ondernemer moet blijken dat de werkzaamheden zijn aangevangen vóór 1 juli. De dienst wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de consument het werk heeft betaald.
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011 en vervalt met ingang van 1 oktober 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 juni 2011
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht