Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.

Omzetbelasting, toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van videojockey's (VJ's)

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, toepassing verlaagde BTW-tarief op prestaties van videojockey’s (VJ’s)
1. Inleiding
Op grond van Tabel I, post b-17, van de Wet op de omzetbelasting 1968 is, in overeenstemming met de zesde BTW-richtlijn, het optreden door uitvoerende kunstenaars onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief. In een antwoord op Kamervragen, d.d. 31 augustus 2004 (nr. 2168, vergaderjaar 2003–2004), is gesteld dat onder uitvoerende kunstenaars in de zin van de tabelpost ook VJ’s zijn te rangschikken, wanneer zij optreden op een dance-party en terzake beschikken over de hoedanigheid van professioneel uitvoerend artiest. Aan de criteria die gelden voor het hebben van die hoedanigheid wordt bij dit besluit, onder punt 2, invulling gegeven.
2. Uitvoerende kunstenaar
Voor de vraag of sprake is van een optreden door een uitvoerende kunstenaar is bepalend of sprake is van het verrichten van een artistieke prestatie. Wanneer een VJ optreedt op een dance-party in de hoedanigheid van een professioneel uitvoerende artiest kan dit optreden worden aangemerkt als een artistieke prestatie.
In overleg met de sector is bepaald dat een VJ als een professioneel uitvoerende artiest kan worden aangemerkt als:
de VJ tijdens optredens het beeldmateriaal live bewerkt;
de VJ als zelfstandig artiest met enige regelmaat optreedt op dance-party’s met een bezoekersaantal van minimaal 750 pp.
Met ‘zelfstandig artiest’ wordt bedoeld dat de VJ niet slechts ondersteunend aan andere artiesten optreedt maar een geheel ‘eigen’ optreden verzorgt.
Het verlaagde BTW-tarief geldt alleen voor optredens.
3. Ingangsdatum besluit
Dit besluit kan met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 juli 2004. De alinea betreffende VJ’s in het besluit van 12 april 1999, BTW-nr. VB1999/750, infobulletin nr. 10 1999 (BTW-tarief bij muziekfestivals en prestaties diskjockeys) heeft hiermee zijn belang verloren.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitvoerende kunstenaar
3. Ingangsdatum besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht