Let op. Deze wet is vervallen op 6 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 5 januari 2010.

Omzetbelasting; verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting; verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.

In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.
1. Aanleiding en goedkeuring
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.

Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en onderdeel b, post 8 van de bij deze wet behorende tabel I valt het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.
Goedkeuring
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.

In verband met mogelijk uitstel tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keur ik goed dat in afwachting van deze wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.
Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2009.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 15 september 2009
De
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 24, datum inwerkingtreding 06-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Aanleiding en goedkeuring
Goedkeuring
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht