Omzetbelasting, verlaagde tarief; gebruik van kluisjes in een zweminrichting en gebruik van een garderobe in een theater of bioscoop
Aan mij is een vraag voorgelegd over de toepassing van het verlaagde tarief op het gebruik van kluisjes in een zweminrichting en het gebruik van de garderobe bij een bezoek aan theater of bioscoop. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.
Vraag
Bij een bezoek aan een zweminrichting is het mogelijk een kluisje te gebruiken voor het opbergen van persoonlijke spullen. Er zijn in dit geval twee situaties te onderscheiden:
Het gebruik van het kluisje is in de toegangsprijs begrepen.
De bezoeker betaalt een aparte vergoeding voor het gebruik van het kluisje aan de exploitant van de zweminrichting.
Bij een bezoek aan een theater of bioscoop wordt de mogelijkheid geboden om jassen en dergelijke af te geven bij de beheerder van een ter plekke aanwezige garderoberuimte. In dit geval zijn er drie situaties te onderscheiden:
Het gebruik van de garderobe is in de toegangsprijs begrepen.
Voor het gebruik van de garderobe moet een afzonderlijke vergoeding worden betaald. De exploitatie is in handen van het theater of de bioscoop.
Voor het gebruik van de garderobe moet een afzonderlijke vergoeding worden betaald. De exploitatie geschiedt door een derde (ondernemer).
Is het verlaagde tarief als bedoeld in de posten b3 en b14 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, van toepassing op het gebruik van kluisjes of garderobe?
Antwoord
Nee, niet in alle gevallen.
Op het ter beschikking stellen van de kluisjes door de exploitant van de zweminrichting en het in bewaring nemen van jassen in een ter plekke aanwezige garderobe door de exploitant van het theater of de bioscoop is het verlaagde tarief van toepassing. Hierbij is het niet van belang of de vergoeding hiervoor begrepen is in de toegangsprijs dan wel afzonderlijk moet worden betaald.
De desbetreffende dienstverlening door de exploitant van de zweminrichting of van het theater of de bioscoop is een middel om de hoofddienst, het geven van gelegenheid tot baden of het verlenen van toegang tot theater of bioscoop, zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het vormt voor de klant geen doel op zichzelf. Het gebruik van een kluisje of van de garderobe is te beschouwen als een bijkomende dienst, die samen met de hoofddienst één dienst is voor de omzetbelasting (zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 25 februari 1999, nr. C-349/96, BNB 1999/224).
Als de exploitatie van de kluisjes of van de garderobe geschiedt door een derde is het algemene tarief van toepassing.
Deze dienstverlening vormt voor de desbetreffende ondernemer de hoofddienst, die enkel bestaat uit het verhuren van kluisjes of van het in bewaring nemen van jassen, e.d. Tabel I biedt dan niet de mogelijkheid het verlaagde tarief toe te passen.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht