Let op. Deze wet is vervallen op 8 maart 2013. U leest nu de tekst die gold op 7 maart 2013.

Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit verlengt de overgangsregeling voor de belastingheffing over (para)medische diensten. Het bestaande beleid blijft tot nader order gehandhaafd.
1. Inleiding
Er bestaat een vrijstelling van omzetbelasting voor diensten door beoefenaren van een aangewezen (para)medisch beroep. De vrijstelling is opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op 1 juli 2009 is de tekst van de (para)medische vrijstelling gewijzigd. De feitelijke werking van deze tekst is echter via een brief aan de Tweede Kamer opgeschort. Het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008 , nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, is daarbij gehandhaafd. De termijn waarvoor deze opschorting geldt eindigt op 1 januari 2011 ( besluit van 5 februari 2010 , nr. DGB2010/740M, Stcrt. 1983 en het besluit van 24 juni 2010, nr. DGB2010/4006M, Stcrt. 10094).
De aanwijzing van beroepsbeoefenaren zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor andere dan Wet BIG-beroepsbeoefenaren, die binnen het deskundigheidsgebied van hun Wet BIG-opleiding gezondheidskundige diensten verrichten, is nog niet concreet uitgewerkt. Ik verleng daarom de overgangsregeling voor gezondheidskundige diensten van (para)medische beroepsbeoefenaren die op grond van het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008 , nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, vrijgesteld waren van omzetbelasting.
2. Overgangsregeling
De vrijstelling voor (para)medische diensten blijft tot nader order van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het besluit van 28 februari 2008 , nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50.
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 december 2010
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Overgangsregeling
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht