Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Omzetbelasting, vrijstelling; beroepsopleidingen

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, vrijstelling; beroepsopleidingen
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit keurt goed dat de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen wordt verlengd in afwachting van nadere regelgeving. Dit uitstel is verleend, omdat momenteel overleg gevoerd wordt met de branche over de vormgeving van de vrijstelling voor het beroepsonderwijs.
1. Inleiding
Bij algemene maatregel van bestuur zijn beroepsopleidingen en nauw daarmee samenhangende diensten aangewezen als vrijgesteld onderwijs (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968).
2. Keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen
Momenteel wordt overleg gevoerd met de onderwijsbranche over de opzet van de vrijstelling voor het beroepsonderwijs. Er wordt gekeken naar een meer gedifferentieerde invulling van deze vrijstelling. In afwachting van deze aanpassing wordt goedgekeurd dat de keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen (zie de besluiten van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 en van 9 december 1993, nr. VB 93/3598) blijft gelden.
3. Gewijzigde regelingen
Paragraaf 6 van het besluit van 6 november 2006, nr. CPP2006/2506M is met ingang van 1 april 2007 zodanig gewijzigd dat de volgende besluiten tot een nader te bepalen tijdstip in werking blijven:
Besluit van 24 juni 1993, nr. VB 93/1755 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen)
Besluit van 9 december 1993, nr. VB 93/3598 (Heffing van omzetbelasting met betrekking tot beroepsopleidingen
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 maart 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Fiscale Zaken
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Keuzemogelijkheid voor BTW-heffing bij bepaalde beroepsopleidingen
3. Gewijzigde regelingen
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht