Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2010.

Omzetbelasting, vrijstelling; commerciële dagverblijven voor gehandicapten

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, vrijstelling; commerciële dagverblijven voor gehandicapten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring voor de toepassing van de vrijstelling van omzetbelasting voor bepaalde commerciële dagverblijven voor gehandicapten.
Voor niet-winstbeogende dagverblijven voor gehandicapten bestaat een vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de omzetbelasting 1968, juncto bijlage B, onderdeel b, punt 12, behorende bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 .
Commerciële dagverblijven voor gehandicapten, zoals de zogenoemde Impresario Dagopvanghuizen, beogen winst en vallen daarom niet onder deze vrijstelling. Ik heb het voornemen om commerciële dagverblijven, die dagactiviteiten verzorgen voor gehandicapten met een AWBZ-indicatiebesluit, ook vrij te stellen van omzetbelasting door deze te vermelden in de hiervoor genoemde bijlage B .Goedkeuring
Ik keur goed dat commerciële dagverblijven, die dagactiviteiten verzorgen voor gehandicapten met een AWBZ-indicatiebesluit, vooruitlopend op de wijziging van bijlage B , gebruik maken van de vrijstelling van omzetbelasting. Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat deze dagverblijven alle omzetbelastinggevolgen van een vrijstelling voor deze dagactiviteiten aanvaarden (bijvoorbeeld dat geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat voor de vrijgestelde dagactiviteiten).Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 maart 2007
De
staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht