4. Goedkeuring; aanvullende voorwaarden voor toepassing vrijstelling
Ik keur goed dat de toepassing van de vrijstelling ook afhankelijk is van de volgende twee voorwaarden:
het beheer en bestuur van de betrokken organisaties vindt in hoofdzaak plaats op vrijwillige basis en zonder vergoeding door personen die zelf geen rechtstreeks of zijdelings belang hebben bij de resultaten van de organisatie;
de vrijstelling leidt niet tot concurrentievervalsing ten nadele van commerciële ondernemers die aan de BTW-heffing zijn onderworpen.
Als de organisaties niet voldoen aan (één van) de hiervoor bedoelde voorwaarden, worden zij voor de diensten jegens hun leden belast.
De voorwaarde van vrijwillig beheer en bestuur betekent niet dat de betrokken organisatie geen betaald personeel in dienst mag hebben. Doorslaggevend is dat de personen die rechtstreeks zijn belast met het beheer en bestuur van de instelling geen bezoldiging ontvangen (Hof van Justitie, 21 maart 2002, zaak C-267/00; Zoological Society of London).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Juridisch kader
3. Reikwijdte vrijstelling
4. Goedkeuring; aanvullende voorwaarden voor toepassing vrijstelling
5. Goedkeuring; aanvullende toepassing van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden
6. Goedkeuring; ledenbladen van werknemersorganisaties
7. Ingetrokken regelingen
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht