Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2008.

Omzetbelasting, vrijstelling voor diensten door artsen; huisartsenpost

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, vrijstelling voor diensten door artsen; huisartsenpost
Aan mij is een vraag voorgelegd over de vrijstelling voor diensten door artsen. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Een aantal huisartsen heeft zijn diensten ondergebracht in een stichting. Deze stichting heeft als doel het verzorgen van eerstelijns spoedeisende zorg voor patiënten en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, buiten de praktijkuren van de deelnemende huisartsen. De werkzaamheden worden verricht vanuit een centrale ruimte, de huisartsenpost. De stichting beschikt over een eigen secretariaat, eigen instrumentarium en een auto met chauffeur en medische apparatuur. De deelnemende huisartsen doen bij toerbeurt dienst vanuit de huisartsenpost. De huisartsen verrichten hun diensten namens de stichting.
De stichting declareert aan de ziekenfondsen en aan de particulier verzekerden en betaalt vervolgens de huisartsen. De declaraties van de particulier verzekerden bestaan uit het honorarium van de huisarts en uit een vergoeding voor de operationele kosten van de stichting. Aan de ziekenfondsen worden alleen de operationele kosten in rekening gebracht. De stichting treedt op als contractpartij van de ziekenfondsen.
Zijn de diensten die de stichting verricht, vrijgesteld van BTW?
Antwoord
Ja, de diensten die de stichting verricht zijn vrijgesteld van BTW.
Diensten door artsen zijn vrijgesteld van BTW (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Het staat niet aan de toepassing van de vrijstelling in de weg dat de diensten worden verleend door tussenkomst van een stichting. Het moet wel gaan om prestaties die door de artsen persoonlijk worden verricht.
In dit geval is er sprake van het verrichten van één prestatie, namelijk het verrichten van een medische dienst door een huisarts. De vergoeding voor de operationele kosten vormt een onderdeel van de medische dienst en is dus ook vrijgesteld van BTW. Het doet er daarbij niet toe dat de operationele kosten afzonderlijk aan de particulier verzekerden worden berekend. Ook is niet van belang dat aan de ziekenfondsen alleen de operationele kosten worden doorberekend.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht