Let op. Deze wet is vervallen op 13 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 12 maart 2008.

Omzetbelasting, vrijstelling voor diensten door psychologen; mediation

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, vrijstelling voor diensten door psychologen; mediation
Aan mij is een vraag voorgelegd over de vrijstelling voor diensten door psychologen. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Een psycholoog is werkzaam als mediator. Als mediator is de psycholoog behulpzaam bij het oplossen van een conflict tussen twee (of meer) partijen. De mediator stimuleert en begeleidt partijen bij het gezamenlijk zoeken van een creatieve oplossing. De mediator is onafhankelijk en neemt niet zelf een standpunt in. Zodra een oplossing is gevonden, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst waaraan partijen gebonden zijn.
Tot de mediators behoren onder meer advocaten, juristen, verpleegkundigen en psychologen. De aard van het geschil zal veelal een grote rol spelen bij de keuze van een mediator met een specifieke achtergrond.
Zijn de werkzaamheden die een psycholoog verricht op het terrein van de mediation vrijgesteld van BTW?
Antwoord
Nee, de diensten die de psycholoog als mediator verricht zijn niet vrijgesteld van BTW.
De wet kent een vrijstelling voor diensten door psychologen. Blijkens jurisprudentie geldt de vrijstelling alleen voor de diensten die psychologen als zodanig verrichten. (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968, hierna: de wet)
Diensten door psychologen als zodanig zijn gericht op het geven van inzicht aan personen in het eigen functioneren en het aanleren van vaardigheden om het eigen gedrag en de eigen emoties (beter) te leren hanteren.
Bij mediation daarentegen gaat het om het oplossen van een conflict. Daarbij wordt gewerkt volgens een model waarbij de bemiddeling in een aantal fases verloopt De mediator begeleidt dit proces door helderheid te scheppen en het gesprek in goede banen te leiden. De mediator zorgt er voor dat partijen rustig kunnen uitspreken en dat partijen begrijpen wat er wordt bedoeld. De mediator legt verslag van de gesprekken en legt eventuele afspraken vast.
Bij deze specifieke vorm van conflictbemiddeling is het uiteraard van belang dat de mediator inzicht heeft in het gedrag van partijen in het conflict en de wijze waarop zij communiceren. Een psycholoog zal dat tot zijn vakgebied mogen rekenen. Dat inzicht wordt evenwel niet aangewend voor de diensten die een psycholoog als zodanig verricht: het geven van inzicht aan personen in het eigen functioneren en het aanleren van vaardigheden om het eigen gedrag en de eigen emoties (beter) te leren hanteren.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht