Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Ondermandaatbesluit HBAG 2005

Uitgebreide informatie
Ondermandaatbesluit HBAG 2005
De secretaris van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en de secretarissen van de commissies van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;
gelet op de artikelen 107 en 127, tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 4, 6 en 7, tweede lid van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze organen en secretaris 2005 en de daarbij behorende bijlage;
overwegende, dat het om redenen van efficiƫntie en motivatie wenselijk is binnen de grenzen van het "Mandaatbesluit HBAG 2005" gebruik te maken van ondermandaat;
Besluit:
I Hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden zoals deze zijn vermeld de bijlage behorende bij de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze HBAG 2005 " onder te mandateren aan de in dit overzicht vermelde functionarissen welke zijn opgenomen in de "Tabel Ondermandataris".
II De inwerkingtreding van dit besluit te stellen op 3 juni 2005. Dit besluit kan worden aangehaald als "Ondermandaatbesluit HBAG 2005".
Aalsmeer, 2 juni 2005
secretaris van het hoofdbedrijfschap
secretaris van de commissie bloemkwekerijproducten
secretaris van de commissie pootaardappelen
secretaris van de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen
secretaris van de commissie groenten en fruit
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht