Let op. Deze wet is vervallen op 25 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 24 juni 2006.

Ondernemerschap, het verlenen van een recht tot ontgronding of de (eenmalige) levering van zand

Uitgebreide informatie
Ondernemerschap, het verlenen van een recht tot ontgronding of de (eenmalige) levering van zand
Vraag
X verleent in 1994 aan een derde het recht tot om een aan X in eigendom toebehorend perceel grond in dat jaar te ontgronden. In de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: ‘X geeft aan Y het recht tot ontgronden (…) teneinde zich door die ontgronding de eigendom te verwerven van het uitgegraven zand (…). De koopprijs van het afgegraven zand (…) wordt gesteld op een vastgesteld bedrag per vaste kubieke meter.’
De ontgrondingswerkzaamheden hebben enkele maanden in beslag genomen.
Heeft X gehandeld als ondernemer in de zin van artikel 7, lid 2, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet)?
Antwoord
De prestatie van X moet worden aangemerkt als de éénmalige levering van zand, en niet als ‘het verlenen van een recht tot ontgronding’. Er is geen sprake van duurzaam deelnemen aan het economische verkeer, ook al nam het ontgronden maanden in beslag. X handelt niet als ondernemer in de zin van de Wet.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht