Onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden
1. Vergoedingen wethouders
De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding van wethouders.
Het bovenstaande houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 mei 2003.
2. Onkostenvergoeding wethouders
In artikel 25, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt: Tabel I
Aantal inwoners gemeente max. onkostenverg. per maand
- 8.000 € 117,92
8.001 - 14.000 € 193,84
14.001 - 18.000 € 250,52
18.001 - € 273,30

Met ingang van 1 januari 2005 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt:
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders
De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76643. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire.
Bij circulaire van 2 december 2002 , nr. BK02/98348, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering. Op dit moment is niet bekend of de procentuele eindejaarsuitkering voor 2004 wijziging ondergaat.
De procentuele eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. Dat houdt in dat u voor 2004 vooralsnog een procentuele eindejaarsuitkering voor wethouders kunt hanteren van 0,4%.
4. Vergoeding raadsleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Dit indexcijfer is op dit moment nog niet bekend. De reden daarvan is dat de onderhandelingen CAO-Rijk nog niet zijn afgerond. Zodra het indexcijfer bekend is wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 januari 2004.
5. Onkostenvergoeding raadsleden
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden genoemd in artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2005: Tabel II
Klasse Inwonertal Onkosten- vergoeding raadsleden per maand
1 - 6.000 € 36,44
2 6.001 - 8.000 € 38,47
3 8.001 - 10.000 € 42,01
4 10.001 - 12.000 € 45,54
5 12.001 - 14.000 € 51,11
6 14.001 - 18.000 € 58,20
7 18.001 - 24.000 € 67,82
8 24.001 - 30.000 € 78,45
9 30.001 - 40.001 € 93,12
10 40.001 - 50.000 € 113,37
11 50.001 - 60.000 € 120,45
12 60.001 - 80.000 € 129,57
13 80.001 - 100.000 € 137,15
14 100.001 - 125.000 € 145,75
15 125.001 - 150.000 € 153,35
16 150.001 - 250.000 € 160,43
17 250.001 - 375.000 € 182,70
18 375.001 - € 219,14

Het maximumbedrag per maand voor de onkostenvergoeding voor raadsleden (bij fictieve dienstbetrekking) genoemd in artikel 2, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2005:
6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Dit indexcijfer is op dit moment nog niet bekend. De reden daarvan is dat de onderhandelingen CAO-Rijk nog niet zijn afgerond. Zodra het indexcijfer bekend is wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden en de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 januari 2004.
7. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
1. Vergoedingen wethouders
2. Onkostenvergoeding wethouders
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders
4. Vergoeding raadsleden
5. Onkostenvergoeding raadsleden
6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
7. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht