2. Onkostenvergoeding wethouders
In artikel 25, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat de onkostenvergoeding voor wethouders per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt: Tabel I
Aantal inwoners gemeente max. onkostenverg. per maand
- 8.000 € 117,92
8.001 - 14.000 € 193,84
14.001 - 18.000 € 250,52
18.001 - € 273,30

Met ingang van 1 januari 2005 luiden de bedragen genoemd in artikel 25, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders als volgt:
Inhoudsopgave
1. Vergoedingen wethouders
2. Onkostenvergoeding wethouders
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders
4. Vergoeding raadsleden
5. Onkostenvergoeding raadsleden
6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
7. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht