6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
In artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Dit indexcijfer is op dit moment nog niet bekend. De reden daarvan is dat de onderhandelingen CAO-Rijk nog niet zijn afgerond. Zodra het indexcijfer bekend is wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden en de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 januari 2004.
Inhoudsopgave
1. Vergoedingen wethouders
2. Onkostenvergoeding wethouders
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders
4. Vergoeding raadsleden
5. Onkostenvergoeding raadsleden
6. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
7. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht