Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006

Uitgebreide informatie
Ontwerp Plan van Scholen 2004-2005-2006
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Plan van Scholen 2004-2005-2006;
Te bepalen dat het aan het Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te Zoetermeer.
Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 65, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties;
Na overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met inachtneming van de vóór 1 januari 2003 ingediende aanvragen;
Besluit:
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht