Let op. Deze wet is vervallen op 24 maart 2006. U leest nu de tekst die gold op 23 maart 2006.

Oprichting stichting; schenkingen door oprichters

Uitgebreide informatie
Oprichting stichting; schenkingen door oprichters De (plv.) Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Indien meerdere personen een stichting oprichten worden de oprichters, ingevolge art. 17 Sw. ’56, voor de berekening van het schenkingsrecht als een en dezelfde persoon aangemerkt.
Genoemde bepaling beoogt tegen te gaan, dat schenkingsrecht wordt ontdoken door een aan een stichting bij de oprichting te schenken bedrag te verdelen over meerdere oprichters.
Gelet op deze strekking acht de Staatssecretaris een tegemoetkoming in het schenkingsrecht met toepassing van art. 63 A.W.R. mogelijk in gevallen, waarin iedere oprichter een schenking doet die lager is dan het in art. 33, lid 1, 7e Sw. ’56 vrijgestelde bedrag, en aannemelijk is dat ontduiking van schenkingsrecht niet is beoogd.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht