Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Waarde-overdracht is erop gericht pensioenverlies bij verandering van werkgever (pensioenbreuk) te voorkomen. Op 1 januari 1994 is een nieuw circuit voor waarde-overdracht van pensioen van start gegaan onder de naam 4%-circuit. Bij deze overdrachten treedt de Stichting 4%-circuit voor Waarde-overdracht te Rijswijk (ZH) op als coördinator. De berekening van de overdrachtswaarde vindt plaats op basis van een rekenrente van 4%, zonder rentestandskorting. De overdrachten vinden plaats onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met overdrachten in het kader van het SDS-circuit, welke onder bepaalde voorwaarden fiscaal geruisloos kunnen plaatsvinden (Infobulletin volgnrs. 87/560 en 92/512).
Ik heb ermee ingestemd dat onder de hierna vermelde voorwaarden ook aan een overdracht in het kader van het 4%-circuit voor de van dienstbetrekking veranderende werknemer geen gevolgen voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verbonden. De hiervoor bedoelde voorwaarden zijn:
de regeling waarin het pensioenkapitaal wordt ingebracht, is een pensioenregeling in de zin van art. 11, derde lid LB;
het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen aan een bij het 4%-circuit aangesloten hier te lande gevestigde pensioenuitvoerder of aan een hier te lande gevestigde verzekeraar die de voor de onderneming van een bij het 4%-circuit aangesloten werkgever getroffen pensioenregeling uitvoert.
ter zake van de overdracht van het pensioenkapitaal wordt geen enkele aftrek op het inkomen van de desbetreffende werknemer toegepast.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht