Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2012.

Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, intrekking toelichting

Uitgebreide informatie
Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, intrekking toelichting
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt de Toelichting bij de Wet op belastingen van rechtsverkeer ingetrokken. Deze Toelichting heeft zijn belang verloren door wetswijzigingen en tijdsverloop. Een tweetal goedkeuringen wordt met inachtneming van een overgangsperiode ingetrokken.
1. Inleiding
In dit besluit wordt de Toelichting bij de Wet op belastingen van rechtsverkeer ingetrokken. Verder bevat dit besluit enkele goedkeuringen op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het betreft goedkeuringen uit de Toelichting die niet in nieuwe beleidsbesluiten zijn overgenomen. Onderdeel 3 van het besluit bevat een goedkeuring over de samenloop met de omzetbelasting. Onderdeel 4 betreft een goedkeuring in geval van een doorverkoop binnen zes maanden na de vorige verkrijging ( artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer ). De goedkeuringen gelden tijdelijk tot 1 juli 2011.
AWR: Algemene wet inzake rijksbelastingen
WBR: Wet op belastingen van rechtsverkeer
Wet OB: Wet op de omzetbelasting 1968
WBR van Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, intrekking toelichting">
2. Toelichting bij de WBR
De Toelichting bij de WBR is opgenomen in de Besluiten van 16 december 1971, nr. B71/23 037 (assurantiebelasting) en van 21 april 1972, nr. B72/5399 (overdrachtsbelasting), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 18 juli 1991, nr. VB91/1044.
Als gevolg van latere wetswijzigingen en jurisprudentie heeft de Toelichting haar actualiteit en belang inmiddels verloren. De Toelichting wordt om die reden hierbij ingetrokken. Het nog geldende goedkeurend beleid uit de Toelichting is opgenomen in nieuwe beleidsbesluiten.
5. Ingetrokken regelingen
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.
? 16 december 1971, nr. B71/23037, gewijzigd bij besluit van 18 juli 1991, nr. VB91/1044
? 21 april 1972, nr. B72/5399, gewijzigd bij besluit van 18 juli 1991, nr. VB91/1044
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant. De onderdelen 3 en 4 vervallen op 1 juli 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 september 2010
De
minister
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Toelichting bij de WBR
5. Ingetrokken regelingen
6. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht