Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2012.

Overdrachtsbelasting, verlaging tarief bij verkrijging woningen

Uitgebreide informatie
Overdrachtsbelasting, verlaging tarief bij verkrijging woningen
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.
1. Inleiding
Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.
2. Goedkeuring
Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed.Goedkeuring
Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.
3. Woning
De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld 1 . Voor de uitleg van het begrip woning verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel 2 .
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 25 mei 2012
De 1
Wet van 22 december 2011 (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639. 2
Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 115–116.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Woning
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht