Let op. Deze wet is vervallen op 29 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 28 maart 2011.

Artikel 1 Overdrachtsbelasting/omzetbelasting, verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
In een aantal gevallen verkopen woningcorporaties nieuwbouwwoningen voor een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer. In de praktijk wordt deze vorm van verkoop onder een verkoopregulerend beding wel aangeduid als ‘Maatschappelijk gebonden eigendom’ of ‘Kopen onder voorwaarden’. Hiermee beogen deze corporaties de toegang tot de eigen woningmarkt voor lagere inkomensgroepen te bevorderen.
In dergelijke gevallen is bepaalde constructiewetgeving van toepassing (zie artikel 3, tweede lid, van de wet OB, en artikel 15, vierde lid, van de WBR). Hierna ga ik nader in op die gevallen. Daarbij geef ik aan wanneer die constructiewetgeving buiten toepassing kan blijven.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Beschrijving gevallen van verkoop beneden de marktwaarde
3. Gevolgen voor de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
3.1. Reguliere levering
3.2. Vestiging van een zakelijk recht
4. Beoordeling van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
5. Meer leveringen van dezelfde woning binnen twee jaar na eerste ingebruikneming
6. Andere situaties
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht