Let op. Deze wet is vervallen op 29 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 28 maart 2011.

Artikel 2 Overdrachtsbelasting/omzetbelasting, verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties

Uitgebreide informatie
2. Beschrijving gevallen van verkoop beneden de marktwaarde
De onder 1 bedoelde gevallen kunnen op onderdelen verschillen maar hebben doorgaans de volgende aspecten gemeen:
De corporatie verleent de koper/bewoner een korting op de marktwaarde, die in de praktijk globaal varieert tussen 10% en 25%.
De koper/bewoner is verplicht de woning bij latere verkoop aan de corporatie aan te bieden.
De corporatie is verplicht de door de koper/bewoner aangeboden woning terug te kopen binnen een bepaalde termijn (doorgaans drie maanden).
De waardeontwikkeling van de woning tussen het moment van koop en terugverkoop door de koper/bewoner, komt volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel aan beide partijen toe.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Beschrijving gevallen van verkoop beneden de marktwaarde
3. Gevolgen voor de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
3.1. Reguliere levering
3.2. Vestiging van een zakelijk recht
4. Beoordeling van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting
5. Meer leveringen van dezelfde woning binnen twee jaar na eerste ingebruikneming
6. Andere situaties
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht