Besluit van 13 december 2000, houdende de overdracht van de verbindingsbeveiliging bevorderende taak voor zover deze was opgedragen aan het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 11 december 2000, nr. 00M396916;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De taak inhoudende het bevorderen van de beveiliging van verbindingen voor zover deze was opgedragen aan het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, wordt overgebracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Binnen het kader van zijn wettelijke taak wordt de Binnenlandse Veiligheidsdienst belast met het uitvoeren van de in artikel 1 bedoelde taak.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 december 2000
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht