Het Waterschap Obere Wurm, gevestigd te Aken, vertegenwoordigd door de voorzitter Dr. Berger en
het Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, vertegenwoordigd door de voorzitter Drs. Laarakker,
verder partijen genoemd,
sluiten, gelet op Hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het op 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten grensverdrag, de volgende overeenkomst:
Artikel 1
De partijen verplichten zich - zonder de plichten van derden te verminderen -de Anselderbeek, de Crombacherbeek en de Bleijerheidebeek te onderhouden voor wat betreft de op de bijgevoegde overzichtskaart aangeduide beekgedeelten. Daarbij dient in het bijzonder de meanderende staat van de watergangen te worden behouden en het afvoerprofiel vrijgehouden te worden.
De overeenkomst is van kracht binnen het raam van de vigerende wettelijke bepalingen.
De overzichtskaart, schaal 1 : 25.000 maakt deel uit van deze overeenkomst (bijlage 1).
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake het onderhoud van de Anselderbeek, Crombacherbeek en Bleijerheidebeek en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht