Het Waterschap Obere Wurm, gevestigd te Aken, vertegenwoordigd door de voorzitter Dr. Berger en
het Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, vertegenwoordigd door de voorzitter Drs. Laarakker,
verder partijen genoemd,
sluiten, gelet op Hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het op 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten grensverdrag, de volgende overeenkomst:
1.
Voor het toezicht op het onderhoud wordt een schouwcommissie van vier leden gevormd. Zij bestaat uit twee vertegenwoordigers van het Waterschap Roer en Overmaas en twee vertegenwoordigers van het Waterschap Obere Wurm.
Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend bekleed door een vertegenwoordiger van de Nederlandse en een vertegenwoordiger van de Duitse partij.
De vigerende toezichthoudende organen van de partijen worden voor de schouwvoering uitgenodigd, alsmede het Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft Aken.
2.
Op de werkzaamheden van de schouwcommissie is van toepassing het Reglement van orde van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voor zover dit geldt voor de door deze commissie ingestelde subcommissies.
3.
De schouwcommissie voert tenminste tweemaal per jaar schouw over de watergangen. Ten behoeve van het vaststellen van oorzaken van onvoldoende waterafvoer, kan de schouw ook over aansluitende beekgedeelten worden uitgebreid.
4.
De schouwcommissie komt tenminste eenmaal per jaar na aflloop van de jaarlijkse schouw in een gewone vergadering bijeen.
5.
Een uitnodiging voor een vergadering of schouw moet tenminste twee weken en ten hoogste vier weken van tevoren worden toegezonden. De vigerende voorzitter nodigt uit voor een vergadering of schouw.
6.
De schouwcommissie besluit na gemeenschappelijk overleg. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan beslist de subcommissie I van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.
7.
De schouwcommissie stelt een verslag op van iedere schouw of vergadering. In het verslag van de schouw dienen de voor het herstel van een behoorlijke onderhoudstoestand te treffen maatregelen en desvereist termijnen te worden vermeld.
De partijen, de toezichthoudende organen, alsmede het Staatliches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft te Aken en de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit verslag.
8.
De leden van de schouwcommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 4, lid 1, genoemde beekvakken te bezichtigen.
9.
De partijen verbinden zich elkaar behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de vereiste grensbescheiden voor de leden van de schouwcommissie en de deskundigen die hun terzijde staan. Dit geldt ook voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake het onderhoud van de Anselderbeek, Crombacherbeek en Bleijerheidebeek en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht