De stad Aken, vertegenwoordigd door de Oberstadtdirektor Dr. Berger en
het Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard vertegenwoordigd door de voorzitter Drs. Laarakker,
verder partijen genoemd,
sluiten, gelet op Hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2 van het op 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten grensverdrag, de volgende overeenkomst:
1.
Het onderhoud omvat:
a. het ruimen en instandhouden van de beekbedding en de taluds;
b. het instandhouden van de over, aan en in de watergangen gelegen kunstwerken, zoals bruggen, onderleiders, duikers, uitmondingen van zijbeken en riolen, sluizen en stuwen, voor zover niet andere onderhoudsplichtigen voor het instandhouden van de kunstwerken verantwoordelijk zijn;
c. het beveiligen van steile oevers, voor zover zij een bedreiging vormen voor verkeers- en nutsvoorzieningen en gebouwen.
2.
De noodzakelijke omvang van de onderhoudswerkzaamheden wordt bij de jaarlijkse gemeenschappelijke schouw over de watergang vastgelegd. Afvoerobstakels, welke tot schade aan de bodem, de taluds en de kunstwerken, dan wel tot wijzigingen van het beekverloop, kunnen leiden, dienen onmiddellijk door de onderhoudsplichtigen te worden opgeruimd.
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake het onderhoud van de Selzerbeek en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht