De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Nicaragua;
opnieuw de vriendschappelijke betrekkingen bevestigend die tussen beide Staten en hun bevolkingen bestaan;
vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en daartoe het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen;
zijn het volgende overeengekomen:
1.
De Regering van de Republiek Nicaragua stelt zich aansprakelijk voor alle materiële schade of schade aan derden die door de Nederlandse deskundigen wordt veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie bij de uitvoering van projecten;
De Nederlandse deskundigen zullen tijdig melding moeten maken van voorgevallen gebeurtenissen en zullen de Republiek Nicaragua machtigen om hen juridisch te vertegenwoordigen, indien deze besluit tot een dergelijke actie over te gaan. Geen enkele extrajudiciële regeling of juridische uitspraak zal bindend zijn voor de Republiek Nicaragua indien deze niet volledig kans heeft gekregen om daarbij tussenbeide te kunnen komen.
Indien de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de deskundigen, zal de Regering van de Republiek Nicaragua gerechtigd zijn het bedrag terug te vorderen dat zij betaald heeft in verband met de vrijwaring van die deskundigen voor de door hen aangebrachte schade.
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Nicaragua
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht