De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Nicaragua;
opnieuw de vriendschappelijke betrekkingen bevestigend die tussen beide Staten en hun bevolkingen bestaan;
vanuit hun wens de technische samenwerking te bevorderen en daartoe het noodzakelijke juridische en bestuurlijke kader te scheppen;
zijn het volgende overeengekomen:
2.
De deskundigen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, staan uitsluitend onder het gezag van de desbetreffende Nicaraguaanse autoriteiten. De deskundigen dienen verordeningen en regelingen die in Nicaragua van kracht zijn na te leven, mits dergelijke verordeningen en regelingen niet in strijd zijn met enige bepaling van deze Overeenkomst of enige andere regeling tussen de beide Verdragspartijen die van toepassing is op de betrokken deskundigen.
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Nicaragua
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht