De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van Canada, de Regering van de Republiek Italië en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken, hierna te noemen de „Partijen”,
Zijn het volgende overeengekomen:
1.
De Partijen verzekeren de geheimhouding van de coördinaten, bedoeld in artikel 1, voor de duur van twee jaar vanaf de datum van ontvangst van deze coördinaten.
2.
De Partijen verzekeren de geheimhouding van andere informatie, bedoeld in artikel 1, voor de duur van vijf jaar vanaf de datum van ontvangst van deze andere informatie.
3.
Niettegenstaande het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, blijven de verplichtingen, vervat in artikel 1, bestaan na verloop van de in deze leden vastgestelde perioden, voor de periode overeengekomen in overeenstemming met het vierde lid van dit artikel, indien de Partij die de coördinaten of andere informatie heeft verstrekt, alle andere Partijen meedeelt, voor het verstrijken van de toepasselijke tijdsperiode, dat deze coördinaten of andere informatie uit commercieel oogpunt belangrijke gegevens blijven vormen. De Partij die deze mededeling doet, zal een bepaalde periode voorstellen voor de verlenging van de desbetreffende tijdsperioden genoemd in het eerste of tweede lid van dit artikel.
4.
De verplichtingen, vervat in het derde lid van dit artikel, blijven bestaan gedurende een bepaalde tijdsperiode, waarover zal worden onderhandeld en die zal worden vastgesteld met instemming van alle Partijen, waarbij uitsluitend gelet mag worden op de noodzaak om gerechtvaardigde commerciële belangen te beschermen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht