De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
en
de Regering van de Republiek Suriname,
Overwegende, dat het in verband met de volledige onafhankelijkwording van Suriname wenselijk is voorzieningen te treffen om de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken mogelijk te doen blijven;
Zijn overeengekomen als volgt:
1.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal deze Overeenkomst alleen gelden voor het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk.
2.
De toepassing van de Overeenkomst kan worden uitgebreid tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen door middel van een notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Suriname.
3.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, tweede lid, kunnen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Suriname de toepassing van de Overeenkomst op de Nederlandse Antillen, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, beƫindigen.
Inhoudsopgave
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken
+ HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied van de Overeenkomst
+ HOOFDSTUK II. Erkenning en tenuitvoerlegging
+ HOOFDSTUK III. Procedure betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging
+ HOOFDSTUK IV. Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen
- HOOFDSTUK V. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht