1.
Verhindert artikel 3, aanhef en onder a, van deze wet dat een voortbewegingswerktuig of machinerie op het tijdstip van het in werking treden van de wet door natrekking eigendom van de reder van een schip wordt, dan treedt dat gevolg in op het tijdstip waarop het overeenkomstig het tevoren geldende recht zou geschieden.
2.
Artikel 24, eerste lid, van Boek 3 wordt eerst drie maanden na het tijdstip van het in werking treden van artikel 1 van Boek 8 van toepassing op een bestaand beding als bedoeld in het vijfde lid van dat artikel dat op dat tijdstip nog niet in de openbare registers is ingeschreven.
Inhoudsopgave
- Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht