1.
Indien een hypotheekhouder vóór het tijdstip van het in werking treden van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan een notaris opdracht heeft gegeven tot de voorbereiding van een openbare verkoop, blijft het vóór 1 januari 2001 geldende recht op die verkoop van toepassing; zo alsdan de toewijzing ingevolge verkoop na 1 januari 2001 geschiedt, zijn de artikelen 270 tot en met 273 van Boek 3 echter wel van toepassing, met dien verstande dat in artikel 270, derde lid, eerste volzin, voor «bij een door hem aangewezen bewaarder die aan de daartoe gestelde eisen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voldoet» wordt gelezen: ter griffie van het gerecht in eerste aanleg.
Inhoudsopgave
- Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht