5.
De ingevolge de Nijverheidsonderwijswet uit de openbare kas bekostigde:
a. scholen voor maatschappelijk werk;
b. voortgezette opleidingen van maatschappelijke werkers;
c. bibliotheek- en documentatieschool;
d. hogere scholen voor verplegenden;
e. school voor de journalistiek;
f. akademie voor expressie door woord en gebaar;
g. scholen voor de opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling;
h. scholen voor de opleiding van gezinsverzorgsters
worden met ingang van 1 augustus 1968 scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs, als bedoeld in afdeling I van titel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Algemene bepalingen
+ Titel II. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs
+ Titel III. Inwerkingtreding van de Wet op het voortgezet onderwijs
- Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs
+ Titel V. Wijzigingen in andere wetten
+ Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen
+ Titel VII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht