Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 23 lid 3 Overlegbesluit onderwijspersoneel

Uitgebreide informatie
3.
Met het Werkgeversoverleg wordt, voor zover de werkgeversorganisatie daarbij belang heeft, door of namens Onze Minister met betrekking tot het personeel van instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, onder 1 en 4, overleg gepleegd over de onderwerpen genoemd in artikel 33, tweede en vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 33, tweede en vierde lid, van de Wet op de expertisecentra.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Overlegbesluit onderwijspersoneel
- HOOFDSTUK 2. HET WERKGEVERSOVERLEG
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht