1.
Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 230,98 [Red: per 1 juli 2013: € 228,66] ;
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 461,96 [Red: per 1 juli 2013: € 457,32] ;
c. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 899,42 [Red: per 1 juli 2013: € 890,43] .
2.
Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 498,35 [Red: per 1 juli 2013: € 493,37] ;
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 729,33 [Red: per 1 juli 2013: € 722,03] ;
c. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1 166,79 [Red: per 1 juli 2013: € 1.155,14] .
Artikel 21. Normen 21–pensioengerechtigde leeftijd
Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande: € 668,44 [Red: per 1 juli 2013: € 661,77] ;
b. een alleenstaande ouder: € 935,81 [Red: per 1 juli 2013: € 926,47] ;
c. gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1 336,87 [Red: per 1 juli 2013: € 1.323,53] .
Artikel 22. Normen pensioengerechtigden
Voor belanghebbenden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande: € 1 026,66 [Red: per 1 juli 2013: € 1.016,38] ;
b. een alleenstaande ouder: € 1 291,99 [Red: per 1 juli 2013: € 1.279,05] ;
c. gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt: € 1 413,13 [Red: per 1 juli 2013: € 1.398,98] ;
d. gehuwden waarvan een echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, doch de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt: € 1 413,13 [Red: per 1 juli 2013: € 1.398,98] .
1.
Bij een verblijf in een inrichting is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 296,35 [Red: per 1 juli 2013: € 293,29] ;
b. gehuwden: € 460,93 [Red: per 1 juli 2013: € 456,18] .
2.
Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met:
a. voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 49,00 [Red: per 1 januari 2013: € 35] ;
b. voor gehuwden € 93,00 [Red: per 1 januari 2013: € 75] .
3.
Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.
Artikel 24. Afwijking norm gehuwden
Indien een van de gehuwden geen recht op algemene bijstand heeft, is voor de rechthebbende echtgenoot de norm gelijk aan de norm die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Rechten en plichten
- Hoofdstuk 3. Algemene bijstand
+ Hoofdstuk 4. Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen
+ Hoofdstuk 5. Uitvoering
+ Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten
+ Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie
+ Hoofdstuk 7a. Overgangsrecht
+ Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht