Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Prestatiebeschrijvingbeschikking Mondzorg TB/CU-7039-01

Uitgebreide informatie
Prestatiebeschrijvingbeschikking Mondzorg TB/CU-7039-01
De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
op basis van de beleidregel:
Experiment vrije prijsvorming mondzorg (BR/CU-7058)
en gelet op:
artikel 35 en 56 jo. artikel 52 lid 5 Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die mondzorg leveren met uitzondering van kaakchirurgen, en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-) verzekerden
prestatiebeschrijving:
de prestaties, zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de beschreven voorwaarden.
Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van beschikking TB/CU-7019-02 van 13 december 2011, beperkt tot 1 juli 2012.
Hoogachtend,
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens.
Nederlandse Zorgautoriteit,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht