Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Privacykader Algemene bijstandswet

Uitgebreide informatie
Privacykader Algemene bijstandswet Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders Directeuren van de sociale diensten De afdeling Voorlichting van gemeenten/Sociale diensten
Bij deze ontvangt u het ’Privacykader voor de uitvoering van de Algemene bijstandswet’. Dit kader is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa met een bijdrage van vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag, Oss en Leidschendam.
De aanleiding voor het schrijven van dit privacykader was het rapport dat de Registratiekamer mij in juni 1997 heeft aangeboden. Daarin kwamen onduidelijkheden bij sociale diensten naar voren, met name over het inzien van bank- en giroafschriften. Ook de gegevensuitwisseling met arbeidsbureaus en uitzendbureaus was een belangrijk aandachtspunt, waarbij volgens de Registratiekamer goed nagedacht zou moeten worden hoe met de privacy van de bijstandscliënten om te gaan.
In het privacykader vindt u de uitgangspunten van de privacywetgeving nog eens genoemd. Het gaat om die punten waar u bij het bepalen van uw beleid ten aanzien van de verificatie en validatie van gegevens op dient te letten, evenals bij de samenwerking met andere organisaties, zoals de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Ik acht het raadzaam het privacy-reglement van de sociale dienst hierop af te stemmen.
Aangezien dit privacykader ten aanzien van het kopiëren en bewaren van bank- en giroafschriften een specificatie geeft van de administratieve uitvoeringsvoorschriften, is besloten het privacykader op dit punt terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 1996, het moment waarop de nieuwe Algemene bijstandswet in werking is getreden. Het is namelijk mogelijk dat het privacykader in specifieke gevallen ook voor het toezicht over de jaren 1996 en 1997 nog toegepast zal moeten worden.
Ik vertrouw erop dat dit privacykader u voldoende richting geeft bij het uitvoeren van de Algemene bijstandswet, met inachtneming van de privacybescherming van uw cliënten. Met dit richtinggevend kader wil ik gemeenten overigens niet voorschrijven hoe precies te handelen. Het kader heeft juridisch geen dwingend karakter. Dit betekent dat u hiervan om u moverende redenen kunt afwijken.
Het departement werkt op dit moment aan een brochure over het privacykader. De brochure zal u in de maand april worden toegezonden.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht