Procedure voor indiening en behandeling van verzoeken tot benoeming tot notaris
2. Bij het verzoek legt verzoeker de bewijsstukken over waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 jo. artikel 123, eerste, derde en vierde lid, van de Wet op het notarisambt. Dit betreft:
Om een correcte verwerking van het verzoek zoveel mogelijk te waarborgen dient het verzoek, met uitsluiting van andere mogelijke wijzen van indiening, op één van de volgende wijzen in te worden ingediend:
b. voor het vereiste van artikel 6, tweede lid, onderdeel a, jo. artikel 123, eerste lid: een kopie van het getuigschrift van het door hem afgelegde examen of een kopie van de EG-verklaring;
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht