Procedureregels bij de benoeming van een commissaris van de Koningin Circulaire aan de provinciale besturen
Op grond van de wijziging van de Provinciewet (wetsvoorstel 25 444), die op 10 juli j.l. door de Eerste Kamer is aanvaard, is het nodig de circulaire uit 1991 met betrekking tot de procedureregels bij een benoeming van een commissaris van de Koningin te herzien. De wijziging omvat onder andere:
a) het recht van meervoudige aanbeveling van provinciale staten;
b) de betekenis van de aanbeveling voor de benoeming.
De herziene procedureregels zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. Het Staatsblad waarin voornoemde wijziging van de Provinciewet is opgenomen, zend ik u separaat toe.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht