B. Overige regelgeving
Naast de rijkswetten en de algemene maatregelen van rijksbestuur behoren ook de in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende koninklijke besluiten ter uitvoering van Koninkrijksaangelegenheden en ministeriƫle regelingen ter uitvoering van rijkswetgeving tot de besluitvorming op Koninkrijksniveau. Voor zover deze besluiten moeten worden gepubliceerd, geldt mutatis mutandis hetzelfde als hierboven met betrekking tot rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur is gesteld (6, 8 en 9), met dien verstande dat zij in het algemeen niet in het Staatsblad maar in een ander officieel publicatieblad worden bekendgemaakt. In Nederland vindt publicatie van deze regelingen doorgaans plaats in de Staatscourant, in de Nederlandse Antillen in de CuraƧaosche Courant en in Aruba in het Afkondigingsblad.
De eerstverantwoordelijke minister levert de digitale tekst van de te publiceren regelgeving onder vermelding van het Staatscourantnummer respectievelijk het Staatsbladnummer en van de publicatiedatum op een overeenkomstige wijze als bij algemene maatregelen van rijksbestuur aan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, op het adres: rijksregelgeving@minbzk.nl (6+8).
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. De koninklijke boodschap
III. Kamerstukken
IV. Publicatie van rijksregelgeving
A. Rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
B. Overige regelgeving
V. Toezending van vastgestelde en gepubliceerde wetgeving
A. Rijksregelgeving
B. Landsregelgeving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht