III. Kamerstukken
Nadat het voorstel van rijkswet bij koninklijke boodschap bij de Tweede Kamer en bij de Staten aanhangig is gemaakt, houdt de griffie van de Tweede Kamer de medeactoren 3 in de rijkswetgevingsprocedure elektronisch op de hoogte van de voortgang van het wetgevingsproces. 4 Door middel van een elektronisch bericht worden zij door de griffie geattendeerd op nieuw te verschijnen Kamerstukken en Handelingen, die in Word-format worden meegezonden (5). De verzending van deze berichten zal steeds plaatsvinden zodra de Kamerstukken of de Handelingen aan de drukkerij worden aangeboden. Daarbij zal telkens worden vermeld onder welk Kamerstuk- of Handelingennummer de officiële gedrukte versie van het stuk zal worden gepubliceerd en na circa een week kan worden teruggevonden in pdf-format op internet (http://www.overheid.nl/op).
Met deze directe elektronische verzending is het versturen van kopieën van alle gedrukte Kamerstukken die betrekking hebben op de tekst van het voorstel van rijkswet overbodig geworden. Voortaan kunnen de medeactoren aanzienlijk sneller dan voorheen beschikken over deze Kamerstukken. Daarnaast zal deze verzending voortaan zien op alle Kamerstukken en alle Handelingen die met betrekking tot een voorstel van rijkswet worden uitgebracht en niet beperkt blijven tot het voorstel van rijkswet, nota's van wijziging en het gewijzigd voorstel van rijkswet.
Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. De koninklijke boodschap
III. Kamerstukken
IV. Publicatie van rijksregelgeving
A. Rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur
B. Overige regelgeving
V. Toezending van vastgestelde en gepubliceerde wetgeving
A. Rijksregelgeving
B. Landsregelgeving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht