Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 16 Procesregeling Centrale Raad van Beroep

Uitgebreide informatie
1.
Indien de Raad het voornemen heeft gebruik te maken van de bevoegdheid ingevolge artikel 8:47 van de Awb om een deskundige te benoemen deelt hij dat aan partijen mee onder toezending van de vraagstelling. De Raad kan partijen voorafgaande aan de benoeming van een deskundige de mogelijkheid bieden binnen een termijn van twee weken te reageren op de vraagstelling.
2.
Van de benoeming van een deskundige door de Raad krijgen partijen binnen twee weken bericht.
3.
De Raad stelt de deskundige een termijn van maximaal drie maanden binnen welke deze een verslag van het onderzoek dient uit te brengen. Indien de deskundige niet binnen deze termijn een verslag van het onderzoek uitbrengt, zal de Raad al dan niet op verzoek een nadere termijn stellen van vier weken.
In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan nog een nadere termijn van vier weken worden gegeven.
4.
De Raad verzendt binnen twee weken na ontvangst van het verslag van de deskundige een afschrift daarvan aan partijen, behoudens toepassing van de bepalingen inzake geheimhouding en beperkte kennisneming.
5.
Partijen kunnen hun zienswijze met betrekking tot dit verslag binnen vier weken aan de Raad kenbaar maken. De Raad kan deze termijn naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een der partijen eenmaal met twee weken verlengen. De Raad kan de ingekomen reacties binnen twee weken na ontvangst van die reacties voor commentaar voorleggen aan de deskundige. De deskundige wordt daarbij een termijn van vier weken gegeven om zijn commentaar in te dienen.
6.
Partijen ontvangen binnen vier weken nadat het onderzoek in overeenstemming met de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is afgerond, nader bericht over de verdere behandeling van het (hoger) beroep.
Inhoudsopgave
I. Voorfase
Eerste aanleg
Artikel 1. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Hoger beroep
Artikel 2. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Eerste aanleg
Artikel 3. Uitnodiging griffierecht
Hoger beroep
Artikel 4. Uitnodiging griffierecht
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 5. Herstel vormverzuim
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 6. Overleggen machtiging
II. Toezending van stukken
Eerste aanleg
Artikel 7. Toezending van stukken
Hoger beroep
Artikel 8. Toezenden van stukken
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 9. Later inzenden van stukken
III. Versnelde behandeling
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 10. Versnelde behandeling
IV. Voortgang van de procedure
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 11. Bericht van behandeling
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 12. Repliek en dupliek
Artikel 13. Comparitie van partijen
Artikel 14. Schriftelijke inlichtingen
Artikel 15. Horen van getuigen
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 16. Deskundigenonderzoek (ambtshalve)
Artikel 17. Deskundigenonderzoek (op verzoek van partijen)
Artikel 18. Onderzoek ter plaatse
VI. Zitting en uitspraak
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 19. Verzet na vereenvoudigde afdoening
Artikel 20. Onderzoek ter zitting
Artikel 21. Uitspraken en heropening onderzoek
VII. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 22. Uitstelbeleid
Artikel 23. Afwijkingsbevoegdheid
Artikel 24. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken